Solucje do My Słowianie: The Game / We are slavic: solutions

Stage 01:
Idź w prawo.
Go right.

Stage 02:
Zbierz środkowe masło, potem uważając na Słowianki zbierz masła boczne. Ostrożnie idź do wyjścia, uważając na Słowianki.
Collect the middle butters, then avoiding the Slavic Girls collect the butter at the left and right side. Go to the exit, paying attention to not hit any girl.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!